Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

"You can accomplish anything in life, provided that you do not mind who gets the credit."

(Harry S. Truman)

Utbud

Mastermind Coaching kan du välja följande sätt att jobba på din personliga- och professionella utveckling:

 • Genom coaching (med NLP)
 • Genom coaching för högsensitiva
 • Kurs för högkänsliga Klicka här
 • Genom Kreativ Coaching (KC)
 • Genom Karriärhandledning
 • Genom E-coaching och telecoaching

Här nere en kort förklaring om vårt utbud. Genom att klicka på knapparna till vänster får du mer information om varje enskild form.

Coaching (med NLP)

Coaching är ett sätt att ta fram det bästa hos människor. Alla har vi stora egna resurser och med stöd av en coach lär man sig att ta tillvara på dessa resurser för att klara alla livets utmaningar.

Genom samtal och övningar ökar du din medvetenhet om vart du är på väg och vilka resultat du uppnår just nu. Tillsammans upptäcker och klargör vi vad du vill uppnå genom att formulera både lång- och kortsiktiga mål.

För att göra det hela mer konkret skriver du din egen handlingsplan så att du kan fortsätta med din utveckling på egen hand m.h.a. de verktyg du får med dig hem. På så sätt får du möjligheten att skapa förändringar i ditt beteende som ger bestående effekter i din vardag. Därigenom upplever du att ha mer kontroll över ditt liv.

Du kan uppnå följande:

 • Ökad livskvalitet
 • Större påverkan på ditt liv
 • Bättre självkänslan
 • Mer översikt
 • Ökad självinsikt
 • Bättre relationer med andra
 • Veta hur du ska från A till B
 • Upplevelse av balans och harmoni

För medarbetare i företag:

 • Bli mer självgående och effektivare
 • Prestera bättre
 • Bidra till ett gynnsamt socialt klimat på arbetsplatsen
 • Må bättre och är därigenom friskare
 • Bli tydligare i sin kommunikation

Klicka här för att läsa mer om NLP

Coaching för högsensitiva barn och vuxna

I mitt företag hjälper jag både högsensitiva barn och vuxna. Med barnen jobbar jag enligt en rolig metod där barnen lär sig 10 färdigheter för att både känna igen situationer som utlöser överstimulering, samt olika sätt att hantera de situationerna. Med vuxna jobbar jag genom individuell coaching, med olika metoder anpassad till klienten, där personens egna mål står centralt.

Högsensitiva människor kan uppleva att de lever sitt liv från utsidan in. Du upplever kanske att informationen utifrån kommer in utan att du har möjlighet att filtrera den. Tjugo procent av befolkningen har en medfödd känslighet som innebär att deras sinnen "fångar upp" många fler intryck genom ljud, ljus, lukt och genom känsligheten för sinnesstämningar från andra. Så kan det vara för dig med; du upplever kanske att den yttre världen tränger sig in och att du behöver ta ställning till allt som kommer in, varken du vill eller inte. Det leder oftast till överstimulering och det överflöde av inkommen information behöver bearbetas på ett eller annat sätt. Dessutom bearbetar högsensitiva människor de stimuli från sinnet och kroppen på en djupare och mer detaljerad nivå och det har som konsekvens att även bearbetningen upplevs som häftigare och känsligare än icke-högsensitiva människor. För det första är det tröttsamt att behöva ta hand om alla intryck genom dagen och för det andra är det tidskrävande som gör att man har mindre tid att lyssna inåt och vara medveten om egna tankar, känslor och önskningar. Man kan tappa greppet om sig själv och det blir allt svårare att ge riktning åt sitt eget liv på det sättet.

I coachingen får du tid att lyssna på dig själv och återupptäcka vad du själv vill och behöver för att må bra. Högsensitivitet är en egenskap, ingen sjukdom och med nya verktyg och färdigheter kan du börja leva från insidan ut.

Klicka här för att läsa mer om coaching för högsensitiva vuxna och klicka här för coaching för högsensitiva barn.

Kreativ Coaching (KC)

Kreativ Coaching är ett bra och roligt sätt att komma till insikt på. Genom att jobba på ett kreativt sätt (rita, måla, jobba med lera, skriva, röra och använda rösten) kan du upptäcka och utveckla nya sidor hos dig själv som du har användning för i ditt privat- eller arbetsliv. Tanken är att lära genom erfarenhet, för erfarenhet är nyckeln till färdigheter.

Du behöver inte alls ha konstnärlig eller kreativ erfarenhet för att ha nytta av den här formen av coaching. Det handlar inte om ett vackert resultat, men om resultatet i sig som ger dig mer information om vart du står idag och vart du är på väg. Tänk på talesättet ”en bild säger mer en tusen ord”!

Du ska vara beredd att undersöka saker hos dig själv och bära ansvaret för din egen process. Jag följer din process, håller översikten, hjälper där det behövs, stödjer och uppmuntrar dig att hitta din egen väg. På så sätt formar vi ett bra team.

Coachingen enligt den här metoden tar ungefär 8 sessioner med högst 2 veckor mellan tillfällena.

Klicka här för att läsa mer om KDC

Karriärhandledning

Ibland kan man plötsligt bli medveten om frågan ”är det här jag vill göra resten av livet?” eller ”vad vill jag egentligen jobba med?”

Är det att du vill ha ett annat jobb?, känner du dig undervärderad på ditt nuvarande jobb?, vill du gå till jobbet med ett glatt humör varje dag?, vill du undersöka dina kompetenser? Allt det här kan vi fokusera på i karriärhandledningen. Mer konkret tittar vi på följande saker:

 • Kartläggning av hur mycket tid och energi du lägger och vill lägga på olika områden i ditt liv
 • Vad är det som driver dig?
 • Vilka beteende- och tankemönster hjälper dig och vilka begränsar dig?
 • Hur ser du dig själv som person?
 • Vad anser du är dina styrkor och hur kan du jobba med svagheter?
 • Vilka kvalitéer och resurser har du?
 • Vad är din passion och dina drömmar?

Tillsammans kommer vi då fram till hur du går från där du är nu till där du vill vara!

Klicka här för att läsa mer om karriärhandledning

E-coaching och telecoaching

Ibland finns inte möjligheten att komma till en coach p.g.a. t.ex. sjukdom, tidsbrist, önskan att vara någorlunda anonym, svårt att gå, småbarn eller annat.
Då är coaching via telefon, mail eller webbkamera en lösning. Webbcoaching kan också användas som komplement inom den vanliga coachingen.
Fördelen är:

 • Det sparar tid (ingen restid)
 • Det sparar pengar (ingen barnvakt, resekostnader)
 • Lättillgänglig
 • Du känner dig möjligtvis trygg och väl till mods hemma
 • Det är genomförbart när det passar dig

Klicka här för att läsa mer om E-coaching