Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

"Logiken tar dig från A till B. Fantasi tar dig överallt."

(Albert Einstein)

Om coaching

Ordet coaching härstammar från det engelska ordet coach. En vagn dragen av en eller flera hästar och personen som försöker kontrollera dessa. Ordet coach har hittats i källor från år 1499 där en speciellt bekväm vagn beskrivs som är byggd i staden Kocs i Ungern. 1850 dyker ordet upp som metafor för en lärare som gav privatundervisning (tutor) på engelska universitetet. Rund 1880 dyker ordet coach upp i samband med idrottslag på Amerikansk college vid sidan om ”managers” som fanns.

Inom coaching hittar vi inslag från idrottspsykologi, kommunikationsteori, terapi och pedagogik m.m. Den här blandningen har resulterat i att coaching är ett relativt nytt yrke och är användbart i många olika sammanhang och på olika sätt.  En coach ställer frågor för att hjälpa klienten att lösa deras egna svårigheter istället för att guida och ge råd. Coaching används idag inom: försäljning, psykologi, idrott, mental träning, undervisning, kognitiv terapi och personlig utveckling m.m.

Några ord man stöter på regelbundet nuförtiden är:

  • Personligcoaching
  • Hälsocoaching
  • Livscoaching
  • Säljcoaching
  • Businesscoaching
  • Executivecoaching

Det som alla ovanstående former av coaching har gemensamt är att de hjälper klienten att ta tillvara på dess egna resurser och att ge svar på sina egna frågor. En coach söker alltid sätt att ta fram det bästa hos människor.

En coach hjälper dig att sätta upp mål och att hitta bästa möjliga sättet för just dig att uppnå målen. En coach hjälper också till att hitta svar och lösningar på olika svårigheter genom att ställa frågor och genom att jobba med olika tekniker. Dessutom ger en coach verktyg så att du kan fortsätta jobba på dina mål på egen hand. Inom coaching står alltså hjälp till självhjälp centralt!

Även om du upplever att du har kört fast med någonting eller att du behöver hjälp på något sätt, då utgår jag som coach ifrån det att du redan har många svar och styrkor inom dig som kan hjälpa dig att komma vidare. Min roll är att hjälpa dig att plocka fram de sakerna. Ibland vet vi själva inte att vi har så stora resurser inom oss eller vet vi bara inte hur vi kan få tillgång till dem.

Det finns vissa skillnader mellan coach-, terapeut-, konsult- och mentorrollen:

En coach tar fram det bästa hos en klient genom att lära klienten att ta tillvara på alla resurser och starka sidor som finns inom personen. Också lär personen att sätta mål och hitta effektiva sätt att uppnå målet. Klienten lär genom att ge svar på sina egna frågor, ge lösningar till sina egna problem och lär sig genom upplevelse och ökad medvetenhet. Coachen går bredvid för att hjälpa, stödja, uppmuntra och motivera klienten. Inom coaching tittar man för det mesta framåt istället för bakåt.

Inom terapi handlar det ofta om att titta bakåt i tiden. Det för att hitta orsakerna till de problem som patienten har. Terapeuten utgår ifrån att det finns saker som behöver läkas.

En konsult erbjuder företaget eller individen nya idéer och lösningar som kan hjälpa organisationen eller personen framåt. 

En mentors roll är för det mesta att ge råd till företag eller enskilda personer och att föra vidare den kunskapen om området han/hon har erfarenhet av.

I följande metafor beskrivs skillnader mellan ovanstående roller med hjälp av ett exempel där en person vill lära sig att cykla:

”En person som vill lära sig att cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor eller coach. Det terapeuten gör är att uppmuntra personen att tala om sin rädsla för att lära sig att cykla. Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar. Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln och visar hur man gör när man cyklar. Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills personen har lärt sig att cykla själv.”

"Berg, Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas"