Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

Böcker om Högsensitivitet

- Aron, Elaine N., Ph. D. (2002) The Highly Sensitive Child. Three Rivers Press (CA) ISBN-13: 9780767908726.

- Aron, Elaine N., Ph. D. (1999) The Highly Sensitive Person. Harper Collins Publishers ISBN-13: 9780722538968. Släpps på svenska våren 2013

- Aron, Elaine N., Ph. D. (2001) The Highly Sensitive Person in Love. Three Rivers Press (CA) ISBN-13: 9780767903363.

- Aron, Elaine N., Ph. D. (1999) The Highly Sensitive Person's Workbook. Broadway Books ISBN-13: 9780767903370

- Aron, Elaine N., Ph. D. (2010) Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. Routledge ISBN-13: 9780415800747.

- Zeff, Ted. Ph. D. (2010) The Strong Sensitive Boy. Prana Publishing ISBN-13: 9780966074529.


Vetenskapliga artiklar om högsensitivitet på engelska

- Aron, E. N., Aron, A., Davies, K. (2005). Adult Shyness: The Interaction of Temperamental Sensitivity and a Negative Childhood Environment. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181197. Tillgängligt på internet: Länk

- Aron, Elaine N. (2004). Revisiting Jung's Concept of Innate Sensitiveness. Journal of Analytical Psychology, 49, 337-367. Tillgängligt på internet: Länk

- Aron, Elaine N., Aron, Arthur (1997). Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 73, No. 2, 345-368. Tillgängligt på internet: Länk

- Aron, Elaine N. (2006). The Clinical Implications of Jungs Concept of Sensitiveness. Journal of Jungian Theory and Practic. 8, 2006, 11-43. Tillgängligt på internet: Länk

Böcker om coaching och NLP

- Robbins, Anthony (2010). Verktyg för livet. Gothia Akademi. ISBN-978-91-633-6581-2.

- Robbins, Anthony (1997). Din gränslösa styrka. Telegram Bokförlag. ISBN-91-77-3823-07.

- Fexeus, Henrik (2007). Konsten att läsa tankar. Forum. ISBN-978-91-37-13126-9.

- O'Connor, J., Seymour, J. (2006). Introduktion till NLP. Brain Books. ISBN10: 91-85-32756-5.

- Knight, Sue (1996). NLP på jobbet. ISBN-877-88-0712-3.

- Hall, Michael (2004). Sourcebook of Magic: a comprehensive guide to the technology of NLP. ISBN-19-04-42-425-2.


Övriga böcker

- Gardner, Howard (2006). Multiple intelligences. Basic Books. ISBN-13: 9780465047680.

- Lipton, Bruce H. (2005). Tro, dogmer och biology - Hur vårt undermedvetna styr våra gener. Sorena Förlag. ISBN-978-91-976151-2-9.

- Pink, Daniel H. (2005). En helt ny värld eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates. Litteraturhuset. ISBN-978-91-974-7098-8.

- Grossi, Giorgio (2008). Hantera din stress. Viva. ISBN-978-91-85675-22-7.

- Matikainen, Lennart (2008). Rena relationer. Forum. ISBN-978-91-37-13283-9.

- Csikszentmihalyi, Mihaly (2003). Flow. Natur och kultur. ISBN-978-91-27-11282-7.

- Schenström, Ola (2007). Mindfulness i vardagen. Viva förlag. ISBN-979-91-85675-05-0.

- Servan-Schreiber, David. Bot på naturlig väg. ISBN-91-0-010405-1.

- Brofman, Martin (2003). Allt kan helas. Visionary life. ISBN-978-91-976168-0-5.


Länkar till artiklar om hösensitivitet

- Högkänsliga pejlar in vågor i luften www.svd.se

- Vi högkänsliga måste sätta gränser www.svd.se

- Orkidébarn behöver rätt näring www.svd.se

- Känsliga barn behöver ro www.svd.se

- Viktigt hitta balansen mellan stark och skör www.svd.se

- Känsliga sinnen gör vardagen intensiv www.svd.se

- Det är så här vi är www.svd.se


Länkar till olika hemsidor

- Elaine Arons hemsida http://www.hsperson.com/

- ICF Sverige Hemsida www.icfsverige.se

- Hemsidan International NLP Trainers Association: www.inlpta.com eller www.inlpta.se

- Gothia Akademi www.gothia-akademi.se

- Definition Coachning på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Coaching

- Definition NLP på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/NLP -