Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

Vad är karriärhandledning?

Vid karriärhandledning får du hjälp med allt som har att göra med din professionella utveckling.

Du vill kanske få hjälp med att lista ut vilket jobb du ska rikta dig på. Eller hur du ska göra för att hitta rätt jobb (evt. jobba med CV, personligt brev och annonser). Du har kanske ett jobb, men du vill genomföra förändringar där. Det är också möjligt att du vill prestera bättre på ditt nuvarande jobb eller hitta nya sätt att kommunicera eller lösa problem i umgänget med kollegor.

Hur som helst tar vi fram dina styrkor och utmaningar och kartlägger vi de steg du ska ta för att uppnå ditt mål.

Hur går en session till?

För karriärhandledning kan du också välja KDC-metoden. De första sessionerna riktar vi oss på att samla information om dig själv och situationen det handlar om. I första skedet ska vi också redan klargöra vad ditt mål är. Sedan tittar vi på vilka steg du ska ta för att komma dit du vill. I stort sätt tittar vi på följande saker:

 • Kartläggning av hur mycket tid och energi du lägger på olika områden i ditt liv
 • Vad är det som driver dig?
 • Vilka beteende- och tankemönster hjälper dig och vilka begränsar dig?
 • Hur ser du dig själv som person?
 • Vad anser du är dina styrkor och hur kan du jobba med svagheter?
 • Vilka kvalitéer och resurser har du?
 • Vad är din passion och dina drömmar?
 • Hur går du från där du är nu till där du vill vara?

Det är dock väldigt bra om du själv kommer med saker du vill jobba på eller med. En session tar ungefär 1½ timme och du kan boka ett paket om 5 gånger.

Vilka resultat kan uppnås?

 • Du blir mer självgående och effektivare
 • Du presterar bättre
 • Du känner dig mer självsäker
 • Bidra till ett gynnsamt socialt klimat på arbetsplatsen
 • Du känner dig lugnare inombords
 • Du mår bättre och är därigenom friskare
 • Tydligare i din kommunikation med kollegor